«Qishloqenergoloyiha» акциядорлик жамияти  

акциядорларнинг  умумий йиғилишининг утказиши хақида

хабарнома.

           «Qishloqenergoloyiha»  АЖ ўз  акциядорларига маълум қиладики, жамият кузатув кенгаши 05.03.2019 йил бўлиб ўтган йиғилиши баеномасига  мувофиқ, 26 март 2019 йил соат 15-00 да  Тошкент шахри,  Мухтор Ашрафий,  биринчи тор кўча, 9 уй манзил бўйича,  акциядорларнинг йиллик умумий   йиғилиши чақирилади.

            Акциядорларни умумий йиғилиши ҳақида  хабарлаш учун акциядорлар реестри 05.03.2019 йил холатига тузилган, акциядорларнинг йиллик  йиғилишида иштирок этиш  ҳуқуқига эга булган  акциядорлар руйхати 18.03.2019 йил холатига тузилади.

Кун тартиби:

 1. Саноқ комиссиясини аъзоларининг сони, шаҳсий таркибини ва иш муддатини тасдиқлаш.
 2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишнинг  утказиш регламентини тасдиқлаш.
 3. Кузатув кенгаши томонидан 2018 йил дововомида амалга оширилган ишлар хисоботини тасдиқлаш.
 4. 2018 йилнинг  йиллик бизнес-режани  курсаткичларини  бажариш бўича  Бош директор  йилик хисоботини  тастиқлаш.
 5. Жамиятнинг 2018 йилик хисоботини тасдиқлаш.
 6. Жамиятнинг 2018 йил бухгалтерия баланси, молиявий натижалар соф фойда ва зарар тўғрисидаги хособотини  тасдиқлаш.
 7. Жамиятнинг 2018 йил  молиявий натижалари бўича Тафтиш комссиясининг  хулосоларини эшитиш.
 8. «Qishloqenergoloyiha» АЖ 2018 йилнинг молиявий- хўжалик фаолияти натижалари бўича  соф фойдасини  тахсимотини тасдиқлаш  акцияларниг дидвиденд микдори   ва унинг  тўлўв таритиби буича.
 9. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
 10. Жамиятнинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
 11. Жамиятнинг Бош директорини сайлаш еки  енлаш шартомасини узайтириш.
 12. Жамиятнинг 2019 йил учун  аудиторлик ташкилотини  тасдиқлаш ва  унинг кўрсатган хизматлари учун тўлўв миқдори чегарасини белгилаш.
 13. «Qishloqenergoloyiha»  АЖ  2018 йилида  утказилган  Корпоратив бошқарув тизими фаолияти натижаларини  бахоланишини тасдиқлаш.  
 14. 2018 йилда аффиланган  шахслар  билан  хужалик  фаолия довомида  назарда тутилган  битимларни  №1  кушимча руйхатини  маъкуллаш.

 

          Қўшимча маълумот олиш учун Тошкент ш., М. Ашрафи кўчаси биринчи тор куча, 9 уй манзил бўйича, хамда 291-87-24 телефон орқали мурожат қилишингизни сўраймиз.

           Йиғилишда иштирокчиларни рўйхатга олиш  26 март  2019 йил соат 14-00 да  бошланади.

           Рўйхатга олиш вақтида  акциядор, амалиетдаги Узбекистон Республикаси  қонунчилиги талаблари асосида, енида  паспорти, еки  шахсни тасдиқловчи бошқа хужжатлар бўлиши шарт, акциядор вакили эса, бундан ташқари – белгиланган тартибда  расмийлаштирилган ишончнома.

 

Agar hatolik topsangiz Ctrl+Enter ni bosing