«Qishloqenergoloyiha» АЖ бўиича 2013, 2014 ва 2015-2016 йилларга дивидендлар хисобланиши туғрисида маълумот

01.01.2018й. холатига  2013й., 2014й., 2015й, 2016й. учун хисобланган ва туланган дивидендлар буйча  маълумот.

2013 йил якунлари бўйча соф фойдани тахсимлаш 23.06.2014й. жамиятнинг йилик умумий егилишида тасдикланган. Дивиденд туловига  1 695 972 926 сум йуналтирилган.

“Узбекэнерго АЖ улуши 906 118 132 сум . 73 831 615 сум туланиши колди.

УРДРК улуши 577 302 666 сум.  Барча хисобланган дивидендлар туланган.

“Elektrqishloqqurilish” АЖ улуши  90 616 591 сум

«Qishloqenergoloyiha» АЖ мехнат  жамоаси улуши 111 867 026 сум. 2010-2013 йиллар буйча 36 322 569 сум туланиши колди.

09.08.2016й  3 сон  жамият акциядорлари навбаттан ташкари умумий йгилиш баенномасига асосан

2014й. якунлари буйча 1 765 144 885 сум дивиденд тулови хсобланган шу жумладан:

“Узбекэнерго” АЖ улуши -943 075 070 сум.

УР ДРК улуши 600 848 535 сум

“Elektrqishloqqurilish” АЖ улуши  104 791 645 сум

«Qishloqenergoloyiha» АЖ  мехнат жамоаси улуши 116 429 635 сум.  66 765 488 сум туланиши колди.

2015й. якунлари буйча 953 785 134 сум хисобланган шу жумладан

“Узбекэнерго”АЖ улуши -509 584 788 сум

УР ДРК улуши 324 664 794 сум.

“Elektrqishloqqurilish” АЖ улуши  56 623 518 сум

«Qishloqenergoloyiha» АЖ мехнат жамоаси  улуши -62 912 034 сум. 48 566 535 сум туланиши  колди.

2014-2015 йиллларга 1 акцияга хисобланган дивиденд 766,09 сум.

2014-2015йй. Давлат улушига хисобланган  925 513 329 сум дивиденд  тула хажмида туланган.

2014-2015 йй “Узбекэнерго” АЖ ва  “Elektrqishloqqurilish” АЖ улуши буйча тулувлар  булмаган.

Жисмоний  шахслар ва ишламайдиган акциядорлар улушлари буйча  туланмаган  дивидендлар  улар томонидан мурожат килингандан сунг тулов оширилади.

2016й. якунлари буича 153 321 120 сум хисобланган,  шу жумладан

“Узбекэнерго”АЖ  улуши 81 915 840 сум

УР ДРК улуши 52 189 920 сум

 “Elektrqishloqqurilish” АЖ улуши  9 102 240  сум

«Qishloqenergoloyiha» АЖ мехнат жамоаси  улуши -10 113 120 сум.

2016й якунлари буйча  дивидендлар туланмаган.

Акциядорлар дивидендлар  тугрисида кушимча малумот олиш  учун манзил: Тошкент ш., Мухтор Ашрафи кучаси  1 тор куча 9 уй. тел. 291-87-24.

 

 

 

«Qishloqenergoloyiha» АЖ бўиича 2013, 2014, 2015 ва 2016 йилларга дивидендлар хисобланиши туғрисида маълумот.

Жамиятнинг 2013 йил фаолияти натижасида хисобланган соф фойдани тақсимлаш 2014 йил 23 июнда бўлиб утган акциядорлар умумий йиғилишида тасдиқланган. Дивидендлар тўланишига 1 695 972 926 сум йўналтирилди. 2016 йил 9 август куни бўлиб утган акциядорларнинг новбатдан ташқари умумий йиғилиши қарорининг 3 сон боенмасига асосан, 2014 йил якунлари натижаларига хисобланган дивидендлар туланишига 1 765 144 885 сум, 2015 йил якунини натижалари бўича 953 785 134 сум хисобланган, шу жумладан 2017 йил 28 июнь куни бўлиб утган акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорининг 18 сон боенмасига асосан, 2016 йил якунлари натижаларига хисобланган дивидендлар туланишига 153 321 120 сум хисобланган, шу жумладан                                                                                                                                                                           

минг  сум.

Акциядорлар

2013й

2014й

2015й

2016й

Хисоб

ланган сумма

10% дивиденд солиғи

 Бери

ладиган сумма

Хисоб

ланган сумма

10% дивиденд солиғи

Бери

ладиган сумма

 Хисоб

ланган сумма

10% дивиденд солиғи

Бери

ладиган сумма

Хисоб

ланган сумма

10%

диви

денд солиғи

Бери

ладиган сумма

“Узбекэнерго” АЖ улишига

906 118,1

90 611,8

 

815 506,3

 

943 075,1

94 307,5

848 767,6

509 584,8

50 958,5

458 626,3

 81 915,8

8 191,6

73 724,2

Давлат рақобат улушига

577 302,7

57 730,3

519 572,4

600 848,5

60 084.9

540 763,7

324 664,8

32 466,5

292 198,3

 

52 189,9

 

5 219,2

46 970,7

«Elektrqishloqqurilish» АЖ улушига

100 685,1

10 068,5

90 616,6

104 791,6

10 479,2

94 312,5

56 623,5

5 662,4

50 961,2

9 102,2

910,2

8 192,0

«Qishloqenergoloyiha» АЖ мехнат жамоаси улушига

111 867, 0

 

11 186,7

100 680,3

116 429,6

11 642, 9

104 786,7

62 912,0

6 291,2

56 620,8

10 113,1

1011,3

9101,8

2014-2015 йиллар учун хар бир акцияга хисобланган дивидендлар 766,09 сум ташкил этади.

2016 йиллар учун хар бир акцияга хисобланган дивидендлар 43,20 сум ташкил этади.

 Акциядорлар томонидан дивидендлар олиш тартиби тўғрисида қўшимча маълумотни олиш учун куйдаги манзил бўича мурожат этиш мумкин: Тошкент шахри, Мухтор Ашрафи  кучаси, биринчи тор кўча, 9 ууй, хамда 291-87-81 телефон рақами.

Agar hatolik topsangiz Ctrl+Enter ni bosing